Header Ads

ĐÈO HẢI VÂN

October 17, 2017 0

ĐÈO HẢI VÂN Đèo Hải Vân  còn có tên là  đèo Ải Vân  (vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải) hay  đèo Mây  (vì đỉnh đèo thường có mây c...

Powered by Blogger.