CEBUPACIFIC AIRLINE TUNG VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ ĐI PHILIPPIN, ÚC, ARAP SAUDI

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ ĐI PHILIPPIN, ÚC, ARAP SAUDI

Website: https://www.cebupacificair.com

1. CHẶNG: HANOI/ HOCHIMINH - PHILIPPIN: 
Mở bán: Từ ngày 21/11/2016
Thời gian bay: 15/12/2016-31/03/2017

2. CHẶNG: HOCHIMINH - SYDNEY: 
Mở bán: Từ ngày 23/11/2016
Thời gian bay: 01/01/2017-31/03/2017

3. CHẶNG: HANOI - SYDNEY/ARAPSAUDI: 
Mở bán: Từ ngày 23/11/2016
Thời gian bay: 01/01/2017-31/03/2017(Cavicu)

Post a Comment

Previous Post Next Post

Tài trợ