Showing posts with the label ẤN ĐỘ

GÓC CHIA SẺ SIKKIM ẤN ĐỘ

GÓC CHIA SẺ SIKKIM ẤN ĐỘ Chuyện là dư lày  :) )) Đầu tháng 10 rồi, mình có một chuyến độc hành…

Hướng dẫn Lịch trình Ladakh - Zanskar

Hướng dẫn Lịch trình Ladakh - Zanskar Đi  # Ladakh  về cả năm giờ mới lôi ảnh ra xem + note lại …

Review hồ Pangong , Ladakh

Review hồ Pangong , Ladakh đường đến đây không còn 1 lời nào hoa mỹ hơn để diễn tả , từng đoàn t…

Kinh nghiệm du lịch Ladakh tự túc

Kinh nghiệm du lịch Ladakh tự túc Phần 1: Chuẩn bị cho 1 chuyến đi tới vùng tiểu Tây Tạng Bắc Ấn…

Ladakh - Những sẽ chia nho nhỏ...

Ladakh - Những sẽ chia nho nhỏ... Vừa trở về từ Ladakh, hồn vẫn còn treo lơ lửng trên những ngọ…

Load More That is All